Vilkår og privatlivspolitik

Disse vilkår regulerer din brug af Dan Tjenester og de produkter, funktioner, apps, tjenester, teknologier og software, som vi tilbyder (Dan Tjenester-produkterne eller produkter), med undtagelse af tilfælde hvor vi udtrykkeligt angiver, at der gælder separate vilkår (og ikke disse).

Vores tjenester:
Vores mission er at give folk mulighed for at opbygge fællesskaber og knytte verden tættere sammen. For at fremme denne mission leverer vi de nedenfor beskrevne produkter og tjenester til dig:
Vi giver dig en personliggjort oplevelse:
Din oplevelse på Dan Tjenester er:

Det gælder lige fra de opslag tjenester. Vi forbinder dig med personer og tjenester:
Vi hjælper dig med at finde og få kontakt til personer, grupper, virksomheder, organisationer og andre, som betyder noget for dig, på tværs af de Dan Tjenester-produkter, du bruger. Vi bruger de data, vi har, til at give dig og forslag.

Vi hjælper dig med at opdage indhold, produkter og tjenester, som kan interessere dig:
Vi håber, at du vil blive ved med at bruge vores produkter, men hvis du ikke kan acceptere vores opdaterede vilkår og ikke længere vil være del af Dan Tjenester-fællesskabet, kan du når som helst slette din konto.

Ansvarsbegrænsning Vi anvender rimelige færdigheder og omhu i leveringen af vores produkter og i opretholdelsen af et trygt, sikkert og fejlfrit miljø, men vi kan ikke garantere, at vores produkter altid vil fungere uden afbrydelser, forsinkelser eller defekter.

Hvis vi har handlet med rimelig færdighed og omhu, påtager vi os intet ansvar for: tab, der ikke skyldes vores brud på disse vilkår eller andre af vores handlinger, tab, der ikke med rimelighed kunne forudses af dig og os på tidspunktet for accept af disse vilkår, ethvert krænkende, upassende, obskønt, ulovligt eller på anden måde tvivlsomt indhold, som andre slår op, som du kan støde på i vores produkter, og hændelser, der ligger uden for vores rimelige kontrol.

Ovennævnte fritager eller begrænser ikke vores erstatningsansvar for dødsfald, personskade eller bevidst urigtige oplysninger, som er forårsaget af vores forsømmelighed.
Tvister Vi forsøger at give klare regler, så vi kan begrænse eller forhåbentligt undgå tvister mellem dig og os. Hvis der alligevel opstår en tvist, er det nyttigt på forhånd at vide, hvor den kan løses, og hvilken lovgivning der gælder.

Hvis du er forbruger og normalt bor i en EU-medlemsstat, gælder lovgivningen i den pågældende medlemsstat for alle krav, søgsmål eller tvister, du måtte have mod eller over for os, som opstår ud fra eller i forbindelse med disse vilkår eller Dan Tjenester-produkterne (“krav”), og du kan få afgjort dit krav ved enhver kompetent domstol i den medlemsstat, der har jurisdiktion for kravet. Hvis du er forbruger og normalt bor i en EU-medlemsstat, gælder lovgivningen i den pågældende medlemsstat for alle krav, søgsmål eller tvister, du måtte have mod eller over for os, som opstår ud fra eller i forbindelse med disse vilkår eller Dan Tjenester-produkterne (“krav”), og du kan få afgjort dit krav ved enhver kompetent domstol i den medlemsstat, der har jurisdiktion for kravet.

Disse vilkår (tidligere Erklæring om rettigheder og ansvar) udgør hele aftalen mellem dig og Dan Tjenester Ireland Limited angående din brug af vores produkter. De tilsidesætter enhver tidligere aftale.

Nogle af de produkter, vi tilbyder, er også reguleret af supplerende vilkår. Hvis du bruger nogen af disse produkter, gives du en mulighed for at acceptere supplerende vilkår, der vil blive del af vores aftale med dig. Hvis du f.eks. opnår adgang til eller bruger vores produkter til kommercielle eller forretningsmæssige formål, f.eks. køb af annoncer, salg af produkter, udvikling af apps, administration af en gruppe eller side til din virksomhed eller bruger vores målingstjenester, skal du acceptere vores kommercielle vilkår.

Hvis nogen del af disse vilkår viser sig at være umulig at håndhæve, vil den resterende del fortsat have fuld effekt. Hvis det ikke lykkes os at håndhæve nogen af disse vilkår, vil det ikke betragtes som et frafald. Vi sætter altid pris på din feedback og andre forslag til vores produkter og tjenester. Du skal dog også vide, at vi kan bruge dem uden nogen begrænsninger eller forpligtelse til at kompensere dig, og vi har ingen forpligtelse til at holde dem fortrolige.

Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig.
Dantjenester håndtering af dine personlige oplysninger er beskrevet i denne datapolitik.

Dine personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig, herunder navn, adresse, køn, e-mailadresse mv. Dantjenester indsamler, bruger og deler personlige oplysninger for at administrere og drive Dantjenester hjemmesider og beskytter dine personoplysninger med henblik på, at du kan føle dig tryg og sikker.

Dantjenester, Valby Langgade 197, 2500 København, CVR 38052438, (herefter Dantjenester) er ”dataansvarlig” og dermed ansvarlig for dine personlige oplysninger.
Såfremt du vælger at give Dantjenester  personlige oplysninger, samtykker du til overførsel og lagring af disse oplysninger på Dantjenester s servere. Vi opbevarer kun oplysninger som er relevante for den tjeneste du benytter. Vi kan indsamle og lagre følgende oplysninger:

 • Oplysninger som du selv afgiver i forbindelse med oprettelse af en profil, f.eks navn, e-mail-adresse, telefonnummer, adresse, køn, fødselsdato, din bil(er), det forsikringsselskab du benytter og finansielle oplysninger
 • Billeder, tekster og video som du selv poster på vores tjenester
 • Statistikker på sidevisninger, trafik til og fra Dantjenester , annoncedata og standard weblog-oplysninger som IP-adresse, Mac-adresse, enhed (f.eks mobil), browser type og geo-lokation
 • Oplysninger om hvordan du bruger Dantjenester s sider og ydelser, herunder dine transaktioner;

Formål og anvendelse af oplysninger
Dantjenester  benytter oplysningerne til at:

 • Udbyde vores ydelser;
 • Finde og løse problemer ved Dantjenester s hjemmesider og ydelser;
 • Tilpasse din brugeroplevelser, måle interessen for Dantjenester s ydelser, forbedre Dantjenester s ydelser og informere dig om ydelser og opdateringer;
 • Tilpasse og informere om markedsførings- og salgsfremmende tilbud til dig i henhold til dine præferencer

Beskyttelse af oplysninger
Dantjenester  sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand til brug for deres markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke.
Undtaget er videregivelse til koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper Dantjenester s forretningsaktiviteter.
Dantjenester  har lov til at videregive personlige oplysninger til at efterleve lovkrav, håndhæve Dantjenester s politikker, eller beskytte andres rettigheder, ejendom og sikkerhed.
Dantjenester  kan videregive personlige oplysninger for at reagere på påstande om, at en annonce eller andet indhold krænker andres rettigheder eller i forbindelse med straffesager. Anmodning om oplysninger af denne art skal rettes skriftligt til Dantjenester  på følgende e-mail-adresse: info@dantjenester.dk.
Oplysningerne udleveres kun ved henvendelse fra offentlige myndigheder som politi, domstol eller datatilsynet.

Markedsføring, kommunikation og e-mail-værktøjer
Dantjenester  kan bruge de oplysninger, Dantjenester  har om dig og dine aktiviteter, på Dantjenester s hjemmesider for at tilpasse de meddelelser Dantjenester  sender til dig, samt det indhold og den annoncering Dantjenester  viser på sine hjemmesider.

Cookies
På visse af Dantjenester s hjemmesider, vil Dantjenester  eller vores leverandører anvende cookies (små filer placeret på din harddisk). Dantjenester  tillader ikke, at vores leverandører indsamler personlige oplysninger om dig ved at benytte disse cookies. Disse cookies bliver anvendt til at analysere besøgene på Dantjenester s websider, tilpasse Dantjenester s ydelser, indhold og annoncering, måle salgsfremmende aktiviteter samt fremme tillid og sikkerhed.
Dantjenester  anvender altså både egne cookies (1. part) og cookies som sættes af Dantjenester s partnere (3. parts). Her er en liste over de oftest anvendte 3. parts cookies:
https:// dantjenester.dk
https:// google.com
https:// m.stripe.com
https:// m.stripe.network
Et par vigtige ting du bør vide om cookies er, at:

 • Dantjenester  tilbyder en række funktioner, som kun er tilgængelige gennem brug af cookies.
 • Dantjenester  bruger cookies til at identificere dig og vedligeholde din login-status.
 • Du er altid velkommen til at afvise cookies, hvis din browser tillader det, men dette kan forstyrre din brug af nogle af Dantjenester s hjemmesider eller ydelser. Yderligere information omkring accept af cookies finder du i din browsers hjælpefunktion.

Sikkerhed
Dantjenester  behandler data som aktiver, der skal beskyttes, og benytter i den forbindelse af værktøjer (kryptering, adgangskoder, fysisk sikkerhed osv.) til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og videregivelse.
Dantjenester  garanterer dog ikke imod, at tredjemand ulovligt aflytter eller på anden måde skaffer sig adgang til overførsler eller private meddelelser, eller at tredjemand, herunder andre brugere, misbruger dine personlige oplysninger, som de lovligt indsamler fra hjemmesiden.

Tilsynsmyndighed
I Danmark overvåges behandlingen af personoplysninger af Datatilsynet, som kan kontaktes på Borgergade 28, 1300 København K, eller på dt@datatilsynet.dk.

Rettigheder og indsigelse mod brug af dine data

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

Der kan i særlige tilfælde være data som ikke lovligt kan slettes permanent, hvis behandlingen af data af legitime grunde går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Indhold på Dantjenester s hjemmesider og apps
Ved at anvende Dantjenester  indvilger du i ikke at kopiere, ændre eller videredistribuere Dantjenester s tjenester (hjemmesider og mobilapplikationer) eller deres indhold, herunder indhold oplagt af andre brugere. Ligeledes forpligter du dig til ikke at krænke Dantjenester s eller tredjemands ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder.
Ved at oprette indhold, herunder billeder, tekst mv., på Dantjenester s tjenester, indestår du for at have den fulde ret, herunder alle immaterielle rettigheder, til dette indhold, og at det pågældende indhold ikke krænker lovgivningen eller tredjemands rettigheder.
Ved oprettelsen af indhold, herunder indsendelse af billeder, tekst mv på Dantjenester s tjenster, giver du Dantjenester  tilladelse til fremvisning af dit indhold på samtlige Dantjenester s hjemmesider og mobilapplikationer samt til fremvisning heraf på andre af Dantjenester s internetbaserede services, herunder f.eks. Dantjenester s Twitter- og Facebookprofiler. Billeder, der oprettes på Dantjenester s hjemmesider, kan automatisk få Dantjenester s logo som vandmærke. Vær i øvrigt opmærksom på at indhold på nettet – og på Dantjenester  – kan deles af andre brugere til deres egne sociale profiler på f.eks. Facebook.
Dantjenester  bruger også Google Maps Api i de fleste tjenester.

Rettighedshavere
Såfremt indhold på Dantjenester s hjemmesider krænker andres immaterielle rettigheder, kan rettighedshaveren heraf kontakte Support på info@dantjenester.dk og anmode om, at det pågældende indhold fjernes eller ændres. Dantjenester  forbeholder sig retten til efter et frit skøn at ændre og/eller slette det pågældende indhold.

Dan Tjenester ansvar
Som bruger på Dantjenester s hjemmesider, indvilger du i at friholde Dantjenester  for ethvert ansvar i forbindelse med dine handlinger på Dantjenester s hjemmesider. Dantjenester  indhenter oplysninger fra en lang række tjenester, herunder (men ikke begrænset til) Motorregistret, Tinglysningen, Trafikstyrelsen. Af samme grund kan Dantjenester  ikke mødes med noget krav på erstatning for tab, skader eller krænkelser, opstået som følge af indhold på sine hjemmesider.
Som bruger på Dantjenester s hjemmesider, indvilger du i at friholde Dantjenester  for ethvert ansvar i forbindelse med dine handlinger på Dantjenester s hjemmesider. Dantjenester  indhenter oplysninger fra en lang række tjenester, herunder (men ikke begrænset til) Motorregistret, Tinglysningen, Trafikstyrelsen. Af samme grund kan Dantjenester  ikke mødes med noget krav på erstatning for tab, skader eller krænkelser, opstået som følge af indhold på sine hjemmesider.
I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver Dantjenester  sig udtrykkeligt alle garantier og indeståelser, udtrykkelige eller implicitte samt lovgivne, for indholdet af Dantjenester s hjemmesider samt de af Dantjenester  leverede ydelser.
I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver Dantjenester  sig ethvert direkte eller indirekte ansvar for tab eller skader, herunder tab af penge, data, goodwill, omdømme med videre, der måtte opstå ved brug af adgangen til Dantjenester  eller af de ydelser der stilles til rådighed på Dantjenester s hjemmesider.

Force majeure
Uanset ovenstående er Dantjenester  særligt ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Dantjenester , der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Dantjenester , lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, uventede prisstigninger, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Dantjenester  selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag og udbredelse.

Ansvarsmaksimering
Såfremt Dantjenester  bliver fundet erstatningsansvarlig til trods for de foregående afsnit, er Dantjenester s erstatningsansvar såvel i- som udenfor kontrakt (hvad enten dette ansvar er opstået ved uagtsomhed eller på anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling til Dantjenester  i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 100.
Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for forbrugere.

Personlige oplysninger
Som bruger af Dantjenester s hjemmesider, indvilliger du i, at Dantjenester  (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og anvender dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark eller andre steder i verden, som nærmere beskrevet i datapolitikken. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt du får mistanke om, at din adgangskode er blevet misbrugt, bør du straks kontakte support på info@dantjenester.dk, for at få ændret din adgangskode.

Generelt
Disse vilkår og andre relaterede vilkår, der er angivet specifikt til specifikke tjenester, udgør hele aftalen mellem Dantjenester  og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark og er undergivet dansk værneting. Bortfald af en eller flere betingelser ved ugyldighed medfører ikke automatisk bortfald af vilkårene i deres helhed.

Ændringer eller rettelser
Dantjenester  kan til enhver tid skriftligt ændre eller rette disse vilkår. Ændringerne eller rettelserne vil træde i kraft på det førstkommende af følgende tidspunkter: (a) næste gang du tilføjer eller ændrer indhold på Dantjenester s hjemmesider, eller (b) 7 dage efter ændringen af vilkårene.
Ved væsentlige ændringer af vilkår, vil du modtage en besked via email.
Spørgsmål eller kommentarer kan sendes til support på info@dantjenester.dk.
Dato for seneste revidering: 26. april 2019